POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través de la present política de privadesa PREMIUM PROFILE GLASS, S.L. desitja informar totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.premiumpg.com sobre els tractaments de dades personals realitzades.

Laccés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta en la seva totalitat aquesta política de privadesa i política de cookies.

Abans d’enviar qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privadesa, per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

PREMIUM PROFILE GLASS, S.L., de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades us facilita la següent informació:

 

Responsable del Tractament:

  • Raó social: PREMIUM PROFILE GLASS, S.L.
  • NIF: B60564234
  • Domicili social: Carrer Del Pla (Pol Ind Del Pla) Núm. 15, 08185 Llicà de Vall (Barcelona)
  • Telèfon 93 863 4374
  • Correu Electrònic: info@premiumpg.com

Finalitat del tractament:

Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre les quals hi ha la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades, així com la preparació de pressupostos.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’usuari i l’empresa. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt aquesta sol·licitud.

  1. Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de $PIME, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació: El tractament de les dades esmentades està legitimat pel consentiment de l’interessat i, en aquest cas, per l’execució de les obligacions contractuals i/o negocials.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de linteressat.

Transferències internacionals de dades: No es fan transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a linteressat: Linteressat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit al Carrer Del Pla (Pol Ind Del Pla) Nº15, 08185 Llicà de Vall (Barcelona), o correu electrònic a info@premiumpg.com.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, , o enviant un escrit al c/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que PREMIUM PROFILE GLASS, S.L. no pugui atendre les vostres sol·licituds i, en conseqüència, PREMIUM PROFILE GLASS, S.L. queda exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’usuari facilita a PREMIUM PROFILE GLASS, S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té l’empresa implantada?

PREMIUM PROFILE GLASS, S.L. informa que el tractament que realitza de dades personals es fa en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

PREMIUM PROFILE GLASS, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.